Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

Czy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce?

W świetle Polskiego prawa każdy cudzoziemiec może prowadzić działalność gospodarczą w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyłączenia mogą być wynikiem odrębnych umów międzynarodowych, których stroną jest lub nie jest Polska.
Jak stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.
Możemy wyróżnić dwa sposoby na założenie działalności w formie sp. z o. o.
Pierwszy  bardziej tradycyjny sposób to sporządzenie i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, a następnie złożenie odpowiednich wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Drugim sposobem jest sporządzenie umowy przy użyciu wzorca, który jest dostępny w systemie teleinformatycznym. Ułatwieniem w przypadku drugiego sposobu jest możliwość korzystania z systemu S24 przez osoby, które nie posiadają numeru PESEL.
UWAGA! Sam fakt posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na terytorium Polski nie jest równoznaczne z prawem do pobytu na terytorium RP.