Doradztwo prawne

Jedną z mocnych specjalizacji naszej firmy jest doradztwo prawne. Oferujemy pomoc w zakresie:

PORADY PRAWNE

Konsultacje w zakresie prawa w bieżącej działalności firmy

PROJEKTY UMÓW

Sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Klienta z kontrahentami, dostawcami/odbiorcami, wykonawcami, usługodawcami, pracownikami oraz innych dokumentów

UCZESTNICTWO W NEGOCJACJACH

Wsparcie w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z kontrahentami, bankami oraz innymi podmiotami

AKTY WEWNĘTRZNE SPÓŁKI

Przygotowanie uchwał, organów spółek, statutów, regulaminów

ZAKŁADANIE SPÓŁKI

Doradzimy jaki rodzaj spółki wybrać
Sporządzimy umowę spółki
Przygotujemy dokumenty rejestracyjne do KRS i innych urzędów
Kompleksowa rejestracja spółki w KRS
Wsparcie przy uzyskaniu koncesji i zezwoleń

  • Obsługa firmy EuroConnect jest kompleksowa i interdyscyplinarna.
  • Zapewniamy dla naszych Klientów obsługę na indywidualnych warunkach.
  • Współpracujemy z kancelarią notarialną oraz księgową.